Pjesë të ngulitura të galvanizuara të nxehta

  • Hot dip galvanized embedded parts

    Pjesë të ngulitura të galvanizuara të nxehta

    Pjesët e ngulitura të galvanizuara me nxehtësi të nxehtë (pjesët e ngulitura të parafabrikuara) janë përbërës që janë instaluar paraprakisht (varrosur) në punime të fshehura. Ato janë përbërës dhe pajisje që vendosen gjatë hedhjes strukturore dhe përdoren për mbivendosje kur vendosni superstrukturën.